سیم بکسل آسانسور مغز کنف چین طلایی با نوار گوستاولف

سیم بکسل نمره 10 کنف آسانسوری ساخت چین

سیم بکسل آسانسور مغز کنفی، پرمصرف ترین و پرکاربردترین سیم آسانسور چینی هست و معروفترین آن، سیم بکسل نمره 10 کنف آسانسوری است و به دلایل شرایط اقلیمی شهرهای ایران، در بیشتر آسانسورها در ایران، از این سیم بکسل آسانسور استفاده شده است. 

فهرست سیم بکسل آسانسور مغز کنف طلایی رنگ با نوار گوستاولف

در قسمت پایین شما میتوانید، انواع سیم بکسل آسانسوری چین با نوار گوستاولف را، به تفکیک سایز مشاهده کنید. در ضمن میتوانید از موتور جستجوی سایت استفاده کنید و یا بر اساس دسته بندی و یا ترتیب نمایش ، سیم بکسل مورد نظر خود را فیلتر و مشاهده نمایید و در صورت نیار محصولات را با هم مقایسه کنید.