سیم بکسل گوستاولف آلمان PAWO F7

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

سیم بکسل گوستاولف آلمان نمره 12 میلیمتر PAWO F7 آسانسور

سایز 12 میلیمتر یا نمره 12 سیم بکسل گوستاولف آلمان مدل PAWO F7، مقاومت بالایی در برابر خستگی ناشی از خمش دارد. این بافت دارای ساختار وارینگتون هست و مغز کنفی آن نیز توسط استرندهای فولاد احاطه و تقویت گشته است. در واقع این سیم بکسل نوع توسعه یافته PAWO F3 هست و زمانی که عمر سرویس سیم بکسل وابسته به تعداد سیکلهای خمشی شود، بیشتر از این نوع  سیم بکسل استفاده میشود. این سیم بکسل زمانی استفاده میشود که فاکتور مقاومت در برابر ساییدگی از اهمیت کمتری برخوردار است. به علت وجود مغزی فولادی تقویت شده با یک مقطع عرضی فلزی بالاتر در هسته آن، این مدل به راحتی در آسانسورها با سرعت بالا و ارتفاع متوسط به خصوص برای موتورهای گیرلسی آسانسور مورد استفاده قرار میگیرد.

سیم بکسل گوستاولف آلمان نمره 13 میلیمتر PAWO F7 آسانسور

سایز 13 میلیمتر یا نمره 13 سیم بکسل گوستاولف آلمان مدل PAWO F7، مقاومت بالایی در برابر خستگی ناشی از خمش دارد. این بافت دارای ساختار وارینگتون است و مغز کنفی آن نیز توسط استرندهای فولاد احاطه و تقویت گشته است. در واقع این سیم بکسل نوع توسعه یافته PAWO F3 هست و زمانی که عمر سرویس سیم بکسل وابسته به تعداد سیکلهای خمشی شود، بیشتر از این نوع  سیم بکسل استفاده میشود.  این سیم بکسل زمانی استفاده میشود که فاکتور مقاومت در برابر ساییدگی از اهمیت کمتری برخوردار هست. به علت وجود مغزی فولادی تقویت شده با یک مقطع عرضی فلزی بالاتر در هسته آن، این مدل به راحتی در آسانسورها با سرعت بالا و ارتفاع متوسط به خصوص برای موتورهای گیرلسی آسانسور مورد استفاده قرار میگیرد.

سیم بکسل گوستاولف آلمان نمره 11 میلیمتر PAWO F7 آسانسور

سایز 11 میلیمتر یا نمره 11 سیم بکسل گوستاولف آلمان مدل PAWO F7، مقاومت بالایی در برابر خستگی ناشی از خمش دارد. این بافت دارای ساختار وارینگتون است و مغز کنفی آن نیز توسط استرندهای فولاد احاطه و تقویت گشته است. در واقع این سیم بکسل نوع توسعه یافته PAWO F3 است و زمانی که عمر سرویس سیم بکسل وابسته به تعداد سیکلهای خمشی هست، بیشتر از این نوع  سیم بکسل استفاده میشود.  این سیم بکسل زمانی استفاده میشود که فاکتور مقاومت در برابر ساییدگی از اهمیت کمتری برخوردار هست. به علت وجود مغزی فولادی تقویت شده با یک مقطع عرضی فلزی بالاتر در هسته آن، این مدل به راحتی در آسانسورها با سرعت بالا و ارتفاع متوسط به خصوص برای موتورهای گیرلسی آسانسور مورد استفاده قرار میگیرد.

سیم بکسل گوستاولف آلمان نمره 10 میلیمتر PAWO F7 آسانسور

سایز 10 میلیمتر یا نمره 10 سیم بکسل گوستاولف آلمان مدل PAWO F7، مقاومت بالایی در برابر خستگی ناشی از خمش دارد. این بافت دارای ساختار وارینگتون است و مغز کنفی آن نیز توسط استرندهای فولاد احاطه و تقویت گشته است. در واقع این سیم بکسل نوع توسعه یافته PAWO F3 هست و زمانی که عمر سرویس سیم بکسل وابسته به تعداد سیکلهای خمشی بشود، بیشتر از این نوع  سیم بکسل استفاده میشود.  این سیم بکسل زمانی استفاده میشود که فاکتور مقاومت در برابر ساییدگی از اهمیت کمتری برخوردار است. به علت وجود مغزی فولادی تقویت شده با یک مقطع عرضی فلزی بالاتر در هسته آن ، این مدل به راحتی در آسانسورها با سرعت بالا و ارتفاع متوسط به خصوص برای موتورهای گیرلسی آسانسور مورد استفاده قرار میگیرد.

سیم بکسل گوستاولف آلمان نمره 8 میلیمتر PAWO F7 آسانسور

سایز 8 میلیمتر یا نمره 8 سیم بکسل گوستاولف آلمان مدل PAWO F7، مقاومت بالایی در برابر خستگی ناشی از خمش دارد. به عبارتی مقاومت سیم بکسل گوستاولف آلمان قطر 8 میل مدل PAWO F7  در برابر سایش و خوردگی و شکستگی بسیار بهتر است . به خصوص برای سیستمهای تعلیق 2 به1 و 3 به 1 و 4 به1. در این سیستمها تعداد فلکه های انحرافی جهت افزایش قدرت موتور و کاهش سرعت کابین آسانسور، افزایش پیدا میکند، لذا استفاده از سیم بکسل PAWO F7 منطقی تر است.  PAWO F7 دارای ساختار وارینگتون میباشد و مغز کنفی آن نیز توسط استرندهای فولاد احاطه و تقویت گشته است. در واقع این سیم بکسل نوع توسعه یافته PAWO F3 است و زمانی که عمر سرویس سیم بکسل وابسته به تعداد سیکلهای خمشی است، بیشتر از این نوع  سیم بکسل استفاده میشود.  این سیم بکسل زمانی استفاده میشود که فاکتور مقاومت در برابر ساییدگی از اهمیت کمتری برخوردار است و  به علت وجود مغزی فولادی تقویت شده با یک مقطع عرضی فلزی بالاتر در هسته آن، این مدل به راحتی در آسانسورها با سرعت بالا و ارتفاع متوسط به خصوص برای موتورهای گیرلسی آسانسور مورد استفاده قرار میگیرد.