سیم بکسل گوستاولف آلمان F819 S-FC

سیم بکسل اصل گوستاولف آلمان F819-SFC

سیم بکسل گوستاولف آلمان مدل F819-SFC  بیشترین مصرف را در صنعت آسانسور در ایران دارد و در پنج سایز مختلف ارائه میگردد. مغزی بکسل این مدل از کنف هست. در ذیل صفحه، توضیحات کافی در مورد هر سایز داده شده است. با انتخاب هر سایز، شما به تمامی مشصات فنی سیم بکسل گوستاولف آلمان مدل F819-SFC  به تفکیک دسترسی خواهید داشت و به آسانی میتوانید آنها را با هم مقایسه کنید. 


جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان، از طریق شماره واتساپ 09121324842 ، درخواست خود را ارسال فرمایید.


فهرست سیم بکسل گوستاولف آلمان مدل F819-SFC

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

سیم بکسل گوستاولف آلمان نمره 13 مغز کنف F819 S-FC آسانسور

 سیم بکسل نمره 13 یا سایز 13 میلیمتر گوستاولف آلمان مدل F819 S-FC  است که هسته فیبری یا مغز کنفی دارد. به جهت داشتن ساختار سیل، مقاومت زیادی در برابر سایش دارد. دارای ساختار 8x19  با 152 سیم و مفتول است. بدلیل استفاده در ساختمانهای با ارتفاع متوسط, از محبوبیت و تاریخچه طولانی برخوردار است و جزو اولین تولیدات شرکت گوستاولف آلمان است. بیشترین کاربرد آن در آسانسورهای با سرعت کم، با تعداد سیکل خمشی کم است و در واقع سیم بکسل مغز کنف گوستاولف آلمان مناسبترین بافت را برای موتورهای آسانسوری با سیستم بکسل بندی1:1 است که در بسیاری از آسانسورهای استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.سیم بکسل نمره 13 کنف گوستاولف آلمان کم مصرف است.

سیم بکسل گوستاولف آلمان نمره 12 مغز کنف F819 S-FC آسانسور

 سیم بکسل نمره 12 یا سایز 12 میلیمتر گوستاولف آلمان مدل F819 S-FC است که هسته فیبری یا مغز کنفی دارد. به جهت داشتن ساختار سیل، مقاومت زیادی در برابر سایش دارد. دارای ساختار و ترکیب 8x19  با 152 سیم و یا وایر است و  بدلیل استفاده در ساختمانهای کم ارتفاع, از محبوبیت و تاریخچه طولانی برخوردار است و جزو اولین تولیدات شرکت گوستاولف آلمان هست. بیشترین کاربرد آن در آسانسورهای با سرعت کم، با تعداد سیکل خمشی کم است . در واقع این سیم بکسل مناسبترین بافت را برای موتورهای آسانسوری با سیستم بکسل بندی 1:1 است. سیم بکسل نمره 12 کنف گوستاولف آلمان در بسیاری از آسانسورهای استاندارد در ایران و سایر کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

سیم بکسل گوستاولف آلمان نمره 11 مغز کنف F819 S-FC آسانسور

سیم بکسل نمره 11 یا سایز  یا قطر 11 میلیمتر گوستاولف آلمان مدل F819 S-FC است که هسته فیبری یا مغز کنفی دارد. به جهت داشتن ساختار سیل، مقاومت زیادی در برابر سایش دارد. دارای ساختار و ترکیب 8x19  با 152 سیم است و بدلیل استفاده در ساختمانهای کم ارتفاع, از محبوبیت و تاریخچه طولانی برخوردار است و جزو اولین تولیدات شرکت گوستاولف آلمان GUSTAV WOLF است. بیشترین کاربرد آن در آسانسورهای با سرعت کم، با تعداد سیکل خمشی کم است و مناسبترین بافت را برای موتورهای آسانسوری با سیستم بکسل بندی  1:1 است.سیم بکسل نمره 11 کنف گوستاولف آلمان  در بسیاری از آسانسورهای استاندارد در ایران و کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

سیم بکسل گوستاولف آلمان نمره 10 مغز کنف F819 S-FC آسانسور

بیشترین مصرف در بین سیم بکسلهای گوستاولف آلمان، متعلق به سیم بکسل نمره 10 یا سایز 10 میلیمتر گوستاولف آلمان مدل F819 S-FC  هست که هسته فیبری یا مغز کنفی دارد. به جهت داشتن ساختار سیل، مقاومت زیادی در برابر سایش دارد. دارای ساختار و ترکیب 8x19  با 152 سیم است. بدلیل استفاده در ساختمانهای کم ارتفاع, از محبوبیت و تاریخچه طولانی برخوردار است و جزو اولین تولیدات شرکت گوستاولف آلمان است. بیشترین کاربرد آن در آسانسورهای با سرعت کم، با تعداد سیکل خمشی کم است. در واقع این سیم بکسل مناسبترین بافت را برای موتورهای آسانسوری با سیستم بکسل بندی 1:1 دارا هست. سیم بکسل گوستاولف نمره 10 مغز کنف در بسیاری از آسانسورهای استاندارد در ایران و کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.

سیم بکسل گوستاولف آلمان نمره 8 مغز کنف F819 S-FC آسانسور

سیم بکسل نمره 8 یا سایز 8 میلیمتر گوستاولف آلمان مدل F819 S-FC هست که هسته فیبری یا مغز کنفی دارد. به جهت داشتن ساختار سیل، مقاومت زیادی در برابر سایش دارد و دارای ساختار و ترکیب 8x19  با 152 سیم هست و بدلیل استفاده در ساختمانهای کم ارتفاع, از محبوبیت و تاریخچه طولانی برخوردار است و جزو اولین تولیدات شرکت گوستاولف آلمان GUSTAV WOLF هست. بیشترین کاربرد آن در آسانسورهای با سرعت کم، با تعداد سیکل خمشی کم هست. در واقع این سیم بکسل مناسبترین بافت را برای موتورهای آسانسوری با سیستم بکسل بندی 1:1 میباشد و در بسیاری از آسانسورهای استاندارد در ایران و کشورهای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.