خرید زنجیر جبران آسانسور

زنجیر جبران آسانسور

/post-6

زنجیر جبران آسانسور یکی از قطعات مهم آسانسور است که در ساختمانهای بلند و مرتفع کاربرد دارد. با مرتفع شدن ساختمانها و برجها، به دلیل افزایش ارتفاع، طول و مسیر حرکت آسانسور افزایش میابد و با افزایش ارتفاع چاه و تونل آسانسور، وزن تجهیرات تعلیق آسانسور، افزایش بیشتری پیدا میکند و موجب عدم تعادل ما بین وزن سمت قاب وزنه و سمت کابین آسانسور میگردد که تاثیر قابل ملاحظه ایی بر عملکرد آسانسور دارد. در ابتدا از سیم بکسل، جهت جبران اين عدم تعادل استفاده می شد که لازمه آن داشتن تجهيزات اضافی برای هدايت سیم بکسل ها و اتصالات آنها بود. سپس زنجير جبران آسانسور جای سیم بکسل را گرفت. هرچند هزينه اين زنجيرها پائين بود ولی صدای توليد شده از حرکت آنها عدم رضايتمندی را به همراه داشت.زنجیرهای روکش دار یا همان زنجیر جبران کابلی یا باتومی پاسخی به این مشکل بود. شرکت پارسیان تجارت، فروشنده انواع زنجیر جبران است که در چندین سال گذشته، با توجه به اجباری شدن زنجیر جبران در آسانسورهای مرتفع جهت اخذ استاندارد، اقدام به فروش زنجیر جبران نموده است.