فلکه اصلی موتور آسانسور

عوامل موثر بر خوردگی فلکه آسانسور و تاثیر سیم بکسل آسانسور بر آن

/post-4

سه عامل موجب خوردگی و از بین رفتن سطح شیار فلکه اصلی آسانسور میشود: 1- ساختار و کیفیت سیم بکسل2- کیفیت فلکه کششی و قطعات آن 3- نحوه نصب فلکه کششی و سیم بکسل بندی آن. در این نوشته، سعی شده است توضیحاتی در مورد سئوالات خریداران در رابطه با علل خوردگی فلکه کششی در آسانسور ارائه گردد ولی قبل از هر چیز توضیح مختصری در مورد سیم بکسل و فلکه آسانسور خالی از لطف نخواهد بود. سیم بکسل آسانسور ، طنابی فولادی  است که معمولا از طریق تاباندن تعدادی رشته  سیم فلزی به دور یک هسته مفتولی  شکل از جنس فولاد ساخته می شود. قطر متوسط سیم های بکسل معمولا از آنچه با آن برچسب زده شده اند بیشتر است (هرگز کمتر از آن نیست). هسته مرکزی سیم بکسل ها قسمت اصلی آن بوده و تعیین کننده خواص خمشی آنهاست و میزان نیرویی که می توانند تحمل کنند را نیز مشخص می کند. مغزی سیم بکسل میتواند از جنس پنبه ، کنف ، فولاد و یا پروپیلن باشد که با توجه به سایز و نوع کاربرد آن و ضریب ایمنی آن، میتوان از مغزی های متفاوت استفاده نمود.